Sökresultat

Framgångar i våra marknadsområden

  • Tele2 Ryssland adderade 547 000 (949 000) kunder i en allt mer konkurrensutsatt marknad. EBITDA-marginalen uppgick till 36 (32) procent.
  • Mobila intäkter för Sverige steg med 17 procent när efterfrågan på smarta telefoner och datatjänster ökade.
  • Tele2 Kazakstan förberedde för en kommersiell lansering genom ett intensivt arbete med att förbättra nätkvaliteten och distributionsmöjligheterna.
  • Tele2 Nederländerna hade en god operativ utveckling inom både företagssegmentet och det mobila segmentet.

Fortsatt vinsttillväxt

Tele2s nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2011 till 9 573 MSEK och EBITDA till 2 457 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 26 (25) procent.

Main Start Img
Evolving

Tele2 presterar bra

De första tre månaderna av 2011 har fortsatt att visa stark tillväxt i våra huvudmarknader. Under kvartalet fortsatte vi att arbeta i enlighet med de uppsatta verksamhetsmålen och jag är glad över att kunna konstatera att våra resultat följer de mål vi anger i företagets finansiella guidning.

Mer information

  • Rapport Q1 2011
  • Telefonkonferens
  • Presentation Q1 2011