Höjdpunkter från tredje kvartalet 2013


Stabilt nettokundintag för koncernen

Nettokundintaget var 206 000 (691 000), varav mobilt kundintag uppgick till 263 000 (807 000) under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7 529 (7 649) miljoner kronor, varav mobila tjänster svarade för 5 481 (5 325) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt på 3 procent. EBITDA under tredje kvartalet 2013 uppgick till 1 523 (1 771) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (23) procent. EBITDA för mobila tjänster uppgick till 990 (1 115) miljoner kronor.

Stadig operativ prestation för Tele2 Sverige

Tele2 Sverige adderade 60 000 (34 000) mobila kunder under kvartalet. Mobil nettoomsättning i Sverige minskade med 1 procent, som resultat av lägre försäljning av smarta mobiler under tredje kvartalet 2013. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster (exklusive termineringsintäkter och försäljning av hårdvara) ökade med 1 procent under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 760 (828) miljoner kronor, vilket motsvarar en stabil EBITDA-marginal på 30 (33) procent.

Starkt kundintag för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom mobila tjänster och ökade kundintaget till 56 000 (51 000) kunder, vilket ger en total kundbas på 640 000 (423 000). Mobil nettoomsättning uppgick till 463 (234) miljoner kronor och underliggande nettoomsättning för mobila tjänster ökade med 74 procent under tredje kvartalet 2013. Bolaget säkrade en flerårig överenskommelse med T-Mobile Netherlands för passiv nätverksdelning i kombination med en förlängning av det framgångsrika MVNO-avtalet.

Tele2 Norges nätverksutrullning fortsätter i hög takt

Tele2 Norge adderade 5 000 (16 000) kunder inom mobilt under kvartalet. Nätverksutrullningen fortsatte i hög takt och täcker nu cirka 72 procent av befolkningen. Den underliggande nettoomsättningstillväxten för mobila tjänster var 2 procent under tredje kvartalet 2013.

Robust omsättningstillväxt i Tele2 Kazakstan

Under kvartalet introducerade Tele2 Kazakstan flera åtgärder för att öka kvaliteten på kundbasen, exempelvis övergången från fast återförsäljarprovision till ett system där återförsäljarna får del av kundintäkten. Ett kortsiktigt negativt resultat av detta nya provisionssystem var ett lägre bruttokundintag under kvartalet. Nettokundintaget uppgick till -14 000 (589 000) och den totala kundbasen var 3 148 000 (3 051 000) per den 30 september 2013. Mobil nettoomsättning ökade med 32 procent under tredje kvartalet 2013 och uppgick till 357 (270) miljoner kronor. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster ökade med 48 procent. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten och lägre samtrafikavgifter minskade EBITDA-förlusten till -34 (-102) miljoner kronor.

Reviderad finansiell guidning

Tele2 har reviderat sin finansiella guidning för 2014-2015, vilket leder till en avvikelse från den tidigare guidningen för 2013-2015. Som ett resultat av försäljningen av Tele2 Ryssland och den reviderade guidningen, kommer utdelning för 2013 att uppgå till cirka 4,40 kronor per aktie. För mer information, klicka här.