Nettoomsättningen för koncernen växte med 6 procent exklusive valutaförändringar

Nettoomsättningen uppgick till 11 275 (10 852) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 6 procent under året. EBITDA under fjärde kvartalet 2012 uppgick till 2 672 (2 873) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 24 (26) procent.

Bra kundintag i marknadsområdet Ryssland

Under fjärde kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 373 000 (250 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 22,7 (20,6) miljoner kunder. EBITDA uppgick till 1 243 (1 209) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 37 (40) procent.

Förbättrad omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 6 procent, till följd av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 748 (798) miljoner kronor som ett resultat av en ökad efterfråga på smarta telefoner i den dyrare prisklassen, vilket medförde högre subventioner. Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk.

Fortsatt operativ framgång inom marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 361 000 (249 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,4 (1,4) miljoner kunder. Verksamheterna i Baltikum utsattes för fortsatt priskonkurrens och bemötte den med ökade marknadsföringsinsatser.

Signifikant framsteg inom mobilt i marknadsområdet Västeuropa

Under kvartalet säkrade Tele2 Nederländerna framgångsrikt mobillicenser för nästa generation mobila datatjänster. Företaget fortsatte sin marknadsföringsoffensiv inom det mobila segmentet och adderade 55 000 (2 000) kunder. Tele2 Österrike fortsatte sin stadiga operativa utveckling med innovativa produkterbjudanden och en skärpt kostnadskontroll. Tele2 Tyskland upplevde som förväntat ytterligare nedgångar inom fast telefoni, vilket delvis balanserades av framgångsrika erbjudanden inom fasta tjänster via det mobila nätet.

Styrelsen föreslog en total utdelning för 2012 om 7,10 kr

Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie med avseende på räkenskapsåret 2012.