Koncernens nettoomsättning exklusive valutaförändringar ökade med 8 procent

Net sales amounted to SEK 10,481 (9,642) million corresponding to a growth excluding exchange rate difference of 8 percent in the quarter. EBITDA in Q1 2012 amounted to SEK 2,571 (2,544) million, equivalent to an EBITDA margin of 25 (26) percent.

Bra nettokundintag i marknadsområdet Ryssland

Under första kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 304 000 (547 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 20,9 (19,0) miljoner. EBITDA uppgick till 1 063 (942) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 35 (36) procent.

Bibehållen omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 4 procent, drivet av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. Denna trend förstärktes av en aggressiv marknadsföringskampanj under mars månad. De ökade marknadsföringskostnaderna påverkade EBITDA-marginalen negativt. Tele2 Norge redovisade goda resultat under kvartalet, med ökat fokus på att flytta över trafik till det egna nätverket.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan den framgångsrika lanseringen i två nya regioner, vilket ledde till ett nettokundintag på 332 000 (-24 000). Den totala kundbasen uppgick till 1 703 000 (308 000). De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Robust utveckling av marginalerna för fast bredband i marknadsområdet Västeuropa

Tele2 Nederländerna redovisade en fortsatt stabil EBITDA-marginal inom fast bredband jämfört med motsvarande period förra året, trots svåra marknadsförhållanden på konsument och företagssidan. Tele2 Österrike fortsatte att integrera Silver Server under kvartalet.