Sökresultat

Nettoomsättning 6 procent upp

Tele2s nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 10 340 (9 989) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt exklusive valutaförändringar på 6 procent. EBITDA uppgick till 2 893 (2 751) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 28 (28) procent.


Main Start Img

På väg åt rätt håll

Dagens resultat pekar på att tredje kvartalet är ännu ett rekordkvartal och att vi blir bättre och bättre på att förstå och möta våra kunders behov. Vårt utmärkta resultat visar även att samtliga våra verksamheter, med gemensamma ansträngningar, är på väg åt rätt håll!

Operativa framgångar på flera marknader

  • Nytt EBITDA-rekord i Ryssland på 1 214 (1 011) miljoner kronor, och en EBITDA-marginal på 40 (38) procent.
  • Mobila intäkter upp med 7 procent i Sverige när efterfrågan på smarta telefoner och datatjänster förblev stark. Tele2 avser att förvärva Network Norway och därigenom bli Norges tredje största mobiloperatör.
  • Framgångar i Central Europa & Eurasien genom Tele2 Kazakstan som nu har en total kundbas på 1,1 miljoner och Tele2 Kroatien som för första gången nådde positivt kassaflöde.
  • Tele2 Nederländerna ökade marginalen för fast bredband till 35 (30) till följd av integrationen av BBned.

Mer information

  • Rapport Q3 2011
  • Telefonkonferens
  • Presentation Q3 2011